Futurevents

Futurevents zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania imprez korporacyjnych. Specjalizujemy się w organizacji wydarzeń o charakterze biznesowym lub promocyjnym, skierowanych do wybranych grup odbiorców.  Oferujemy kompleksową organizację konferencji, imprez o charakterze integracyjnym, wyjazdów motywacyjnych (incentive), a także otwartych imprez o charakterze
promocyjnym (targi, road show).

Naszym priorytetem jest dopasowanie strony organizacyjnej przygotowywanego wydarzenia, tak aby jak najlepiej spełniło ono
swoje cele merytoryczne. Uważamy tworzenie wydarzeń za sztukę, dlatego stawiamy na innowacyjność form i maksymalizację
rezultatów.

Unikalnym elementem naszej oferty jest optymalizacja kosztów spotkania poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań
technicznych i logistycznych. Dbamy o to, aby nasze rozwiązania były zgodne z najwyższymi standardami prowadzenia etycznego
i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Kreując wydarzenie bierzemy pod uwagę trzy rzeczy:
•    stopę zwrotu z inwestycji lub realizację alternatywnych celów jakie stawia sobie nasz klient
•    dopasowanie kreacji wydarzenia do całości strategii komunikacyjnej organizacji klienta
•    staranne przygotowanie logistyczne i techniczne

Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi i non-profit pozwala nam na zastosowanie
rozwiązań spójnych z założeniami odpowiedzialności społecznej biznesu. Opracowaliśmy też własną metodę organizacji wydarzeń
przyjaznych dla środowiska naturalnego. W procesie zarządzania wydarzeniem analizujemy wszystkie jego obszary pod kątem
stopnia eksploatacji zasobów naturalnych. Szacujemy stopień zużycia energii elektrycznej, wody, papieru, a także maksymalną ilość możliwych odpadów. Dla Państwa określimy stopień wpływu projektowanej imprezy na środowisko naturalne.

Oferujemy kreacje wpływające na zwiększenie świadomości ekologicznej adresatów wydarzenia, ponieważ naszym znakiem
rozpoznawczym są kreacje angażujące uczestników wydarzenia w działania prozdrowotne, prospołeczne i pro-środowiskowe.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie? Zapraszamy do obejrzenia strony: www.futurevents.pl

Prasa o nas

Medium: Gazeta Wyborcza
Dodatek: Fundusze strukturalne
Nakład: 920 000 egz 
28 kwietnia 2006

W dodatku prasowym który ukazał się w GW w 2006 roku, poświęconym funduszom strukturalnym UE, znalazł się obszerny artykuł w krórym założyciel Futurition, Łukasz Łuniewski odpowiedział na pytania dotyczące jego doświadczeń z rozwojem własnego biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych. Prócz tego wywiadu znalazło się tam wiele innych tekstów i wywiadów ze znanymi postaciami świata gospodarki i polityki.

Publikacja miała na celu zachęcenie młodych ludzi w Polsce do próbowania swoich sił w biznesie.

Informacje jakie do nas do cierały po publikacji wskazywały że wielu młodym przedsiębiorcom publikacja ta pomogła w podjęciu decyzji o otwarciu własnej firmy i wystąpieniu o środki unijne.

read more...

The future is green!

The Future Is Green to nie tylko slogan promocyjny.
Jest to głęboko przemyślane założenie towarzyszące strategii rozwoju Futurition.

Kolor zielony obecny w naszym logo oraz jego brzmienie - oznaczające jednocześnie stan przyszły, przyszłość - to oczywiście nieprzypadkowy zbieg okoliczności.

To połączenie oddaje w sposób dosłowny znaczenie słów The Future is Green.

Jest to symboliczne zestawienie które ma w swoim najbardziej podstawowym założeniu reprezentować wartości, cele i dążenia Futurition od początku istnienia firmy.

read more...

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Współpraca zagraniczna

Futurition aktywnie współpracuje z prwzedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych a także z instytucjami i uczelniami za granicą.

Wspópraca ta ma na celu rozwój naszych produktów. A także zapewnienie osobom odpowiedzialnym za innowacje dostępu do metodologii barawczo-rozwojowej oraz większe możliwości identyfikacji i rozwoju potencjalnie interesujących idei i przekształcenia ich w projekty które zmienią twój biznes na lepsze.

Futurition posiada możliwość zapewnienia finansowania, prawnych i organizacyjnych warunków rozwoju i komercjalizacji interesujących nas projektów.

read more...

CSR / Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Możliwość wspierania inicjatyw charytatywncyh i społecznych jest dla nas żródłem ogromnej satysfakcji.

read more...

Problem z innowacjami w Polsce?

Problemy przed jakimi stoimi na rodzimym podwórku, gdy chodzi o innowacyjne, wolne od ograniczeń myślenie o rozwoju, są głównie natury mentalnej i kulturowej.

Można się pokusić o próbę analizy i opisu tego problemu, jednak aby go zrozumieć wystarczy obejrzeć ten interesujący reportaż.

CSR / Wsparcie kultury

Futurition od roku 2012 wspiera finansowo i organizacyjnie działalność statutową Arabian Horse Culture International Institute: www.ahcii.com