Innovative approach

Innovative approach czyli innowacyjne podejście - to koncepcja na jakiej opieramy całą logikę funkcjonowania firmy.

 

Chcemy dostarczać naszym klientom zaawansowane i skuteczne narzędzia komunikacji z uczestnikami rynku. W konkurencyjnym  i wymagającym środowisku gospodarczym z jakim mamy obecnie do czynienia, odniesienie sukcesu wymaga czegoś więcej niż tylko zaoferowania rzetelnie wykonanej usługi.

 

Wymaga to nieustannych starań by pozostawać o krok przed konkurencją.

 

Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacja. Lokalizacja luk, nisz, niedociągnięć które odpowiednio wykorzystane w procesie kreacji usług, mogą zapewnić oczekiwaną przewagę nad konkurentami.

 

Dlatego w Futurition staramy się tworzyć i oferować swoim klientom usługi wykreowane przez nas - w oparciu o znane już metody i usługi, ale zawierające element innowacji, udoskonalone w oparciu o nasze doświadczenia, obserwacje i nieustannie pogłębianą wiedzę.

 

Staramy się poznawać Państwa potrzeby na tyle, by móc jasno, prosto i precyzyjnie opisać rozwiązania które najbardziej im odpowiadają.

 

Państwo, jako nasi klienci musicie jedynie dokonać właściwej decyzji przy wyborze dostawcy usług, aby otworzyć przed swoją organizacją perspektywę rozwoju poprzez nieszablonowe podejście do komunikacji.

 

Innovative approach w Futurition oznacza również że jesteśmy niezwykle silnie zorientowaniu na rozwój całkowicie nowych innowacyjnyh usług i produktów z zakresu komunikacji, technologii informacyjnych, gospodarki.

 

Silnie orientujemyh się również na wspieranie rozwoju innowacji z zakresu nowych technologii i nauk ścisłych, które stwarzają perspektywę kreacji opartych na nich produktów i wdrożenia do obrotu gospodarczego.

Prasa o nas

Medium: Gazeta Wyborcza
Dodatek: Fundusze strukturalne
Nakład: 920 000 egz 
28 kwietnia 2006

W dodatku prasowym który ukazał się w GW w 2006 roku, poświęconym funduszom strukturalnym UE, znalazł się obszerny artykuł w krórym założyciel Futurition, Łukasz Łuniewski odpowiedział na pytania dotyczące jego doświadczeń z rozwojem własnego biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych. Prócz tego wywiadu znalazło się tam wiele innych tekstów i wywiadów ze znanymi postaciami świata gospodarki i polityki.

Publikacja miała na celu zachęcenie młodych ludzi w Polsce do próbowania swoich sił w biznesie.

Informacje jakie do nas do cierały po publikacji wskazywały że wielu młodym przedsiębiorcom publikacja ta pomogła w podjęciu decyzji o otwarciu własnej firmy i wystąpieniu o środki unijne.

read more...

The future is green!

The Future Is Green to nie tylko slogan promocyjny.
Jest to głęboko przemyślane założenie towarzyszące strategii rozwoju Futurition.

Kolor zielony obecny w naszym logo oraz jego brzmienie - oznaczające jednocześnie stan przyszły, przyszłość - to oczywiście nieprzypadkowy zbieg okoliczności.

To połączenie oddaje w sposób dosłowny znaczenie słów The Future is Green.

Jest to symboliczne zestawienie które ma w swoim najbardziej podstawowym założeniu reprezentować wartości, cele i dążenia Futurition od początku istnienia firmy.

read more...

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Współpraca zagraniczna

Futurition aktywnie współpracuje z prwzedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych a także z instytucjami i uczelniami za granicą.

Wspópraca ta ma na celu rozwój naszych produktów. A także zapewnienie osobom odpowiedzialnym za innowacje dostępu do metodologii barawczo-rozwojowej oraz większe możliwości identyfikacji i rozwoju potencjalnie interesujących idei i przekształcenia ich w projekty które zmienią twój biznes na lepsze.

Futurition posiada możliwość zapewnienia finansowania, prawnych i organizacyjnych warunków rozwoju i komercjalizacji interesujących nas projektów.

read more...

CSR / Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Możliwość wspierania inicjatyw charytatywncyh i społecznych jest dla nas żródłem ogromnej satysfakcji.

read more...

Problem z innowacjami w Polsce?

Problemy przed jakimi stoimi na rodzimym podwórku, gdy chodzi o innowacyjne, wolne od ograniczeń myślenie o rozwoju, są głównie natury mentalnej i kulturowej.

Można się pokusić o próbę analizy i opisu tego problemu, jednak aby go zrozumieć wystarczy obejrzeć ten interesujący reportaż.

CSR / Wsparcie kultury

Futurition od roku 2012 wspiera finansowo i organizacyjnie działalność statutową Arabian Horse Culture International Institute: www.ahcii.com